img_1445 img_1457 img_1468g img_1491g img_1530g img_1533
BIP Gminy Doruchów     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     
Znajdujesz się w:

Zadaj pytanie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-03-29 23:24:25, przez K.G
Witam.
Mam pytanie odnośnie odcinka drogi powiatowej 5676 Torzeniec PGR - Mechnice.
Jest to krótki odcinek i chyba zapomniany, na co wskazuje tragiczny stan
nawierzchni i pobocza. Zaobserwowałem dość duże natężenie ruchu na
tym odcinku i sporą ilość osób skarżących się na stan tej drogi.
Wiem, że budżet na remonty dróg jest ograniczony, ale mam nadzieję,
że z początkiem nowego roku ktoś zainteresuje się wreszcie tym
odcinkiem. Pragnę jeszcze dodać, ze duże niebezpieczeństwo stwarzają
drzewa i krzaki oraz brak rowu melioracyjnego.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz, czy zostaną podjęte jakieś działania
w tym temacie lub kto jest odpowiedzialny za remont drogi w opisanym
odcinku.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-07 10:55:12
Witam, droga o której Pan pisze podlega Starostwu Powiatowemu w Ostrzeszowie, związku z czym proszę ww. wniosek przekazać do Starostwa.


Wójt Gminy Doruchów
/-/Józef Wilkosz
 
Pytanie zadane dnia 2016-10-18 13:20:04, przez Doruchowianin
W związku z nadchodzącą porą jesienno/zimową której sprzyja aura – niepogody i chłodu, zwracamy się z prośbą o  możliwość wynajęcia hali sportowej przez mieszkańców gminy Doruchów w szybszym terminie, aniżeli jest to przewidziane.
Uzasadnienie

Wszyscy, którym zależy na rozwoju sportu na terenie gminy Doruchów, wiedzą że liczba obiektów sportowych jest wystarczająca w stosunku do potrzeb życia sportowego mieszkańców. Niemniej jednak kuriozalne jest postanowienie, że udostępnienie hali sportowej mieszkańcom jest możliwe dopiero w miesiącu listopadzie, gdzie wcześniej – mieszkańcy są zmuszeni do wyjeżdżania z wsi i szukania alternatywy w innych miejscowościach, zostawiając pieniądze za wynajęcie w budżecie innych gmin. Wiemy, że posiadamy bardzo duże grono entuzjastów sportu i obiecujących zawodników, którzy nie mają możliwości rozwoju. Dlatego zwracamy się z prośbą o szybszą możliwość udostępnienia hali sportowej do użytkowania.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-10-28 11:05:06
W odpowiedzi na Pana pytanie informuje,że Hala Sportowa w Doruchowie udostępniana jest wszystkim zainteresowanym od miesiąca Listopada, ze względu na ograniczanie kosztów funkcjonowanie obiektów sportowych w naszej Gminie.
Zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Sportu w sprawie finansowania zajęć na obiekcie "Orlik" i otrzymywaną dotacją na ten cel Gmina jest zobowiązana do prowadzenia zajęć na tym obiekcie w tym roku do 31.grudnia.
Zdajemy sobie sprawę ,że w miesiącu Listopadzie i Grudniu jest to prawie niemożliwe, natomiast warunki atmosferyczne w miesiącu Październiku pozwalały na prowadzenie zajęć sportowych na obiekcie "ORLIK"
 
Pytanie zadane dnia 2016-01-31 15:16:52, przez korzonek lechosław
Kiedy ktokolwiek zainteresuje się stanem dróg dojazdowych do posesji?
 
Urząd Gminy Doruchów odpowiadając na e-maila z dnia 31 stycznia 2016 roku uprzejmie informuje, że drogi gruntowe pozostające w zarządzie tutejszego Urzędu są utrzymywane poprzez profilowanie w miesiącach wiosennych nawierzchni równiarką. Ponadto nawierzchnia drogi gminnej nr 840 586 P Morawin – Plugawice na odcinku od posesji Morawin nr 13 do państwa posesji jest wzmocniona szlaką i istnieje możliwość uzupełnienia powstałych dziur tym materiałem. Decyzję o zadysponowaniu równiarki lub żużla paleniskowego na wybrane drogi podejmujemy w porozumieniu z sołtysami poszczególnych sołectw.

Wójt Gminy Doruchów
/-/ Józef Wilkosz
 
Pytanie zadane dnia 2015-11-22 14:00:51, przez Mieszkaniec Doruchowa
Zwracam się z gorącą prośbą o zwrócenie uwagi na parkujące auta pod Kościołem w Doruchowie, ludzie nie mają wyobraźni i parkują tam na zakręcie (ul. Kościelnej z Lipową), zróbcie coś w końcu z tym bo tylko czekacie aż się tam coś stanie, tyle miejsca do parkowania i jeszcze na zakręcie staną jak chce się przejechać to trzeba jechać pod prąd i nie widać czy coś jedzie z przeciwka.
 
Urząd Gminy Doruchów uprzejmie informuje, że znana jest nam sprawa parkowania samochodów na skrzyżowaniach ul. Kościelnej z Lipową i Łąkową, jednak jej rozwiązanie poprzez wprowadzenie dodatkowego oznakowania jest problematyczne, ponieważ zdarzenia te występują w niedziele i święta oraz sporadycznie podczas pogrzebów i wesel.
Zatrzymywanie samochodów na skrzyżowaniu drogi oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zmianami) jest zabronione i kierujący pojazdami powinni się do tego przepisu stosować.
Wójt Gminy Doruchów
/-/ Józef Wilkosz
 
Pytanie zadane dnia 2015-07-15 21:23:36, przez AB
Na jakiej podstawie przyznawane są odznaczenia ˝Serce – Matkom Ojczyzny˝, jest wiele matek w naszej gminie które mają dużo dzieci, a dlaczego tylko te otrzymują odznaczenie? Jakie warunki muszą one spełnić ?
 
Wnioskowana ilość przyznawanych odznaczeń jest ograniczona.

Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o odznaczenie "Serce -Matkom Ojczyzny" jest liczba dzieci i wieloletnia aktywność społeczna w naszej gminie.

Wójt Gminy Doruchów
/-/ Józef Wilkosz
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-03 14:17:19, przez mieszkaniec
Dlaczego na stronach rzadowych nie ma do wgladu nowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci doruchów tyljo jest stary z 2003 roku
 
W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informujemy, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z roku 2003 umieszczony na stronach gminy oraz biuletynie informacji publicznej www.bip.doruchow.pl jest nadal obowiązujący. Nowy Plan jest w trakcie opracowywania. Uchwalone w miesiącu grudniu 2014r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Doruchów nie jest aktem prawa miejscowego, w związku z czym nie jest publikowane.
Wójt Gminy Doruchów
/-/ Józef Wilkosz
 
Pytanie zadane dnia 2013-05-07, przez obywatel Gminy Doruchów
Witam . Kiedy Projekt Studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu i czy do tego projektu będzie można wnosić uwagi i wnioski?
 
Aktualnie do opracowanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy wprowadza się zmiany wynikające z uzgodnień i opinii uzyskanych od kompetentnych instytucji, co powoduje konieczność przekazania tego projektu do dalszych uzgodnień. O terminie wyłożenia do publicznego wglądu powiadomimy za pomocą naszej strony internetowej i prasy lokalnej.

Wójt Gminy Doruchów
/-/ Józef Wilkosz
 
Pytanie zadane dnia 2013-03-18, przez anka
panie wójcie mam pytanie kiedy zostanie zakończony projekt zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie?pan śmiatacz w ubiegłym roku przy sładaniu wniosku zapewniał mnie do końca czerwca tegoż roku wszystko będzie zakończone.a jak narazie to co miesiąc zbywa mnie na pytanie ;kiedy plany te wejdą w życie ?że proszę pytać za miesiąc !!! i tak jest już od trzech miesięcy.więc pytam kiedy to nastąpi???
 
Umowa na opracowanie Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawarta 23 marca 2012 r. zakładała zakończenie prac nad Planem do 31 maja 2013 r. i  w naszych założeniach uchwalenie Planu miało nastąpić w czerwcu 2013 r.
Pragnąc pozytywnie załatwić jak największa liczbę złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia terenów, których wpłynęło 158 od osób fizycznych i 10 od instytucji zmuszeni byliśmy przystąpić do opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, a tym samym odsunąć w czasie opracowanie Planu, który musi być zgodny z wcześniej uchwalonym Studium.
Obecnie trwają prace nad Studium, a umowny termin ich zakończenia stanowi data wcześniej ustalona dla Planu tj. 31 maja 2013 r.
Aktualnie projekt tego dokument jest na etapie uzgodnień i opiniowania przez kompetentne instytucje, w tym również powiatowe, wojewódzkie i centralne, po czym zostanie wyłożony do publicznego wglądu. O terminie wyłożenia poinformujemy społeczeństwo za pośrednictwem naszej strony internetowej, ogłoszenia prasowego oraz informacji na tablicach ogłoszeń. Po uchwaleniu Studium wznowione zostaną prace nad Planem oraz wynegocjowany realny termin ich zakończenia.
Wójt Gminy Doruchów
/-/ Józef Wilkosz
 
Pytanie zadane dnia 2013-01-17, przez Ciekawski
Czy można się dowiedzieć jakie będą stawki za wywóz odpadów komunalnych w  gospodarstwach domowych w roku 2013?
 
Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 listopada 2012 r. ustala, że:
1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca wynosi 12,00 złotych miesięcznie.
2. niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 6,00 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.
Powyższe regulacje będą obowiązywać od 1.07.2013 r.

Wójt Gminy
/-/ Józef Wilkosz
 
Pytanie zadane dnia 2012-11-14, przez anka
Panie wójcie mam pytanie ,dlaczego w przedszkolu są prowadzone zajęcia psychologiczno-logopedyczne tylko 15 minut?czy uważa pan że tyle czasu wystarczy na tak dużą grupe dzieci,które tej pomocy potrzebują!czy nie jest obowiązkiem zapewnienia dzieciopm tejże opieki i napewno nie jest to 15 minut.kto za to odpowiada?
 
Zgodnie z arkuszem organizacyjnym Publicznego Przedszkola w Doruchowie na rok szkolny 2012/2012 zaplanowanych jest na pomoc psychologiczno pedagogiczną 4 godziny w tym zajęcia logopedyczne 2 godziny i  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2 godziny. W arkuszu organizacyjnym z dnia 21.05.2012 r. wykazanych jest 23 dzieci wymagających ćwiczeń logopedycznych. Po przeprowadzonej diagnozie w miesiącu październiku zostanie dokonana zmiana arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2012 zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wójt Gminy Doruchów
/-/ Józef Wilkosz
 
Pytanie zadane dnia 2012-11-11, przez Pleciak Marian
Panie wójcie dlaczego nie wprowadzono planu przestrzennego zagospodarowania do wglądu? Pytam również o rozpoczętą budowę elektrowni wiatrowej na polu Warkocza, gdzie przy inwestycji niema żadnej informacji czy to jest samowolka budowlana i ktoś to nadzoruje? Brak tablicy informacyjnej i informacji o przestarzałych generatorach, które w innych miejscach nie spełniały wymogów a ponoć mają być tu zainstalowane. Proszę o wyjaśnienie na moje pytania. pleciak223@gmail.com. oraz informację w Czasie Ostrzeszowskim.
 
Odpowiadając na Pana pytanie „dlaczego nie wprowadzono planu przestrzennego zagospodarowania do wglądu” informuję, że obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Doruchów jest dostępny na www.bip.doruchow.pl Jeśli natomiast stawiając pytanie miał Pan na uwadze wyłożenie do publicznego wglądu projektu tego planu to zgodnie z obowiązującymi przepisami miało to miejsce w dniach od 17.02.2003 r. do 10.03.2003 r., ogłoszone zostało na tablicach ogłoszeń i w prasie – Czas Ostrzeszowski z dnia 5.02.2003 r.
W sprawie budowy elektrowni wiatrowej w Godziętowach informuję, że pozwolenie na budowę wydał Starosta Ostrzeszowski. Egzekwowanie wynikających z niego warunków realizacji nie leży w kompetencjach Wójta Gminy Doruchów, lecz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Informuję również, że w prasie lokalnej podajemy do wiadomości informacje, których obowiązek publikacji wynika z przepisów prawnych lub sprostowania do artykułów zawierających nieprawdziwe informacje.
Wójt Gminy Doruchów
/-/ Józef Wilkosz
Doruchów, dnia 12.11.2012 r.
 
Pytanie zadane dnia 2009-01-15, przez mieszkanka...
zastanawiam się czy to w ogóle administratorze ukarzesz na forum..
 
Administrator i kierownictwo Urzedu Gminy podjęli już stosowne działania.
 
Pytanie zadane dnia 2009-01-15, przez mieszkanka...
Często przeglądam stronę Państwa Urzędu i ....stwierdzam że ta strona to kompletna żenada ....wiecznie coś w przygotowaniu , ale jeśli już są jakieś informacje to dawno przedawnione i nieaktualne... kto jest za to odpowiedzialny, zapewne Sz.p. tego nie czyta bo i po ....można zawsze później powiedzieć JA NIC NIE WIEM ...............
 
Szanowna Pani !!!!

Nasza strona internetowa jest w ciagłej przebudowie, to fakt, ze wzgledów częściowo technicznych oraz częściowo kadrowych. Nie jest ona obligatoryjnym rozwiązaniem jeżeli chodzi o zakres informacji publicznej.
Zapraszamy do codziennie aktualizowanej witryny Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Doruchów znajdującej się pod adresem www.bip.doruchow.pl
Z początkiem roku zostały podjęte decyzje odnośnie redagowanie tej strony i w najbliższym czasie zostanie ona gruntownie przebudowana.

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy
 
Pytanie zadane dnia 2008-05-17, przez Mieszkaniec Gminy
Jaka największa inwestycja jest planowana na terenie naszej gminy w najbliższym czasie???
 
 
Pytanie zadane dnia 2008-05-07, przez Robotnik
Mam pytanie.Dlaczego droga wojewódzka nr450 od Zalesia do końca Torzeńca jest w tak krytycznym stanie.Jest to przedewszystkim wizytówka gminy.Przejeżdżając tą drogą można sobie popsuć całe zawieszenie od dziur jakie tam są.Jest jeszcze wile nieszczęśliwych wypadków od złego stanu nawierzchni.Powinien pan coś jak najszybciej zrobić aby,ta droga jak najszybciej została całkowicie odnowiona.
 
Zarządcą drogi nr 450 jest Wielkopolski Zarząd Dróg w Poznaniu. Wieloletnie starania gminy pod adresem zarządcy drogi sprawiły, że ciag drogi o długości 7,7 km do granicy z gminą Wieruszów został ujety do realizacji na lata 2008 - 2009. Inwestycja zostanie rozpoczęta z chwilą uruchomienia środków unijnych.
 
Pytanie zadane dnia 2008-05-06, przez K. Pawlak
Szanowny Panie Wójcie!
W lutym br. przesłałam do UG pismo w sprawie postawienia znaku B-35 na ulicy Sportowj. Pismo skierowano do Komisji ds. zarządzania ruchem na drogach przy Staroście Ostrzeszowskim. Komisja rozpatrzyła sprawę pozytywnie, przychylając sie do mojego wniosku (po jednej stronie ulicy ma stanąć znak - zakaz zatrzymywania się). Postawienie znaku, jak wynika z otrzymanego przeze mnie pisma, Komisja powierzyła UG. Niestety do tej pory znaku nie ma na tej ulicy. Kiedy ów znak pojawi sie na ulicy Sportowej?
 
Znaki zostaną ustawione do dnia 16.05.2008 roku
 
Pytanie zadane dnia 2008-04-09, przez Dasio
Dlaczego ponad 4 mln z budżetu gminy jest przeznaczone na pensje dla pracowników gminy ???
 
Struktura dochodów i wydatków Budżetu Gminy Doruchów jest corocznie analizowana w sprawozdaniu rocznych i półrocznych. Dlatego, że jeżeli pracownik pracuje to musi otrzymać wynagrodzenie.
Z budżetu gminy wynagrodzenie pobiera ok.145 pracowników zatrudnionych na ok. 130 etatach .
 
Pytanie zadane dnia 2008-03-16, przez Kamila
Zadaje sobie takie pytanie... i nie zabardzo moge znalezc na nie odpowiedz. Dlaczego w najładniejszych miejscach przyrodniczych ta przyroda poprostu jest niszczona?? Chodzi mi tu głównie o naszą Zalesiankę... Czy wogóle był tam Pan kiedyś przed tym jak została ona spuszczona?? teraz wygląda to okropnie sam muł zero zwierząt. Wczesniej były tam dzikie kaczki łabędzie które wydawały swoje potomstwo... NIE WIEM, NIE POJMUJE JAK MOZNA DO TAKIEGO CZEGOś DOPUSCIC... dziekuje za przeczytanie mojej opinii i byłabym wdzięczna gdyby Pan jednak zmienił swoją decyzję...
 
Wydaje się, że odpowieź na jakże ważne pytanie dotyczące ochrony środowiska leży przede wszystkim głęboko w świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców Doruchowa, a także wśród młodzieży szkolnej, na którą ogromny wpływ mają pedagodzy szkolni.
Dbajmy wszyscy więc o nasze środowisko przyrodnicze.
 
Pytanie zadane dnia 2008-03-10, przez MM
Co dalej z sołectwem Stara Kuźnica ??
 
W trakcie realizacji.
 

[ strona: 1 z 1 ]
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Na własne konto
  • ZOO Olszowa
  • Związek Powiatów Polskich
Gmina Doruchów,
ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627363221, fax: +48.627363240, email: ug@doruchow.pl, http://www.doruchow.pl
NIP: 514-02-55-435, Regon: 250855009
www.bip.doruchow.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x